"Near Me" anns na h-eileanan

Tha cothrom a-nis aig euslaintich ann an Leòdhas agus na Hearadh a bhith ann an coinneamh le dotair sa bhaile mhòr gun a bhith a' fàgail na sgìre.

Chaidh sgeama "Near Me" a tha a' cleachdadh ceangal bhideo, a chur air dòigh ann an Ospadal nan Eilean an t-seachdain-sa.

Thuirt Bòrd Slàinte nan Eilean Siar, a tha tha ag obair ann an co-bhann le NHS na Gàidhealtachd, gu bheilear ag amas air euslaintich le tinneasan-fala a' chiad ghreis, agus gu bheil iad an dòchas a leudachadh gu Uibhist agus Barraigh an ceann ùine. Tha tuilleadh aig Eilidh NicAoidh: