Coinneamh mu aiseagan

Dh'aontaich Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, a dhol gu coinneimh anns na h-Eileanan Siar a dheasbad na duilgheadasan leis na seirbheisean aiseig.

Le grunn ghearainean air nochdadh anns na beagan mhìosan a dh'fhalbh, dh'innis Mgr Wheelhouse do bhuill phàrlamaid na h-Alba gun robh e a' tuigsinn carson a bha uimhir de mhì-thoileachas anns na h-eileanan. Tha Murray MacLeòid ag aithris: