Cion luchd-obrach aig seirbheis cùram nan Eilean Siar

Tha dragh ann mun bhuaidh a tha cion luchd-obrach a' toirt air seirbhisean cùram anns na h-Eileanan an Iar.

Tha 112 dreuchd fallamh an dràsda san t-seirbhis san sgìre agus e coltach gu bheil sin a' cur maill air cùram nan euslainteach agus seann daoine.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach