Muc-mhara spùtach air tràghadh an Uibhist

Tha e coltach gur e laogh a bha air ùr bhreith aig muc-mhara spùtach a th' air tràghadh air cladach ann an Uibhist a Deas.

Cha deach laogh dhan t-seòrsa-sa a tha cho òg, a chlàradh a-riamh air cladaichean na Rìoghachd Aonaichte.

Le sin tha eòlaichean dhen bheachd gun robh muc-mhàra spùtach bhoireann gu math faisg air na h-eileanan bho chionn ghoirid.

Chan àbhaist dhan fheadhainn bhoireann a bhith a' tighinn cho fada tuath. Tha tuilleadh aig Shona NicDòmhnaill.