Nirribhich a' tadhal air Àrd-Sgoil an Òbain

Dh'fhaodadh sgoiltean Nirribheach ionnsachadh bho mar a tha clann Àrd-Sgoil an Òbain a' dèiligeadh lem foghlam - an dà chuid san t-seòmar teagaisg agus taobh a-muigh na sgoile.

Sin a-rèir cheannardan-sgoile à sgìre Oslo a tha a' tadhal air an Òban an-dràsta 's iad a' rannsachadh nan dòighean is fheàrr airson sgilean ceannais a bhrosnachadh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.