Ceann-feadhna ùr air Camanachd Leòdhais

Tha ceann-feadhna ùr air Camanachd Leòdhais.

'S e Iain 'Diablo' Mac na Ceàrdaich, a bha roimhe na mhanaidsear air a' chluba.

Bhruidhinn Seumas Dòmhnallach ri 'Diablo'.