Tagradh ùr ann an cùis Renee NicRath

Tha còrr air dà fhichead bliadhna ann bho chaidh Renee NicRath agus an gille aice Anndra a dhìth - agus chaidh tagradh às ùr a dhèanamh airson fiosrachadh sam bith mun deidhinn.

Tha Poileas Alba cuideachd a' sireadh fiosrachaidh mu litir a chaidh gu ruige Poilis a' Chinn a Tuath tràth sna h-ochdadan, gun ainm idir sgrìobhte oirre.

Tha an aithris seo aig Anndra MacFhionghain.