Ìsleachadh san àireamh de dhaoine aig a bheil creideamh

Tha còrr is an dara leth de mhuinntir na h-Alba a-nis ag ràdh nach eil creideamh aca.

A thuilleadh air a sin, tha an àireamh de dhaoine aig a bheil ceangal ri Eaglais na h-Alba air tuiteam nas luaithe na tha buill eaglaisean eile.

Ann an 2017, cha d' thuirt ach 18% de dhaoine gu bheil buinteanas aca ri Eaglais na h-Alba.

Tha Andreas Wolff ag aithris.