Carragh-chuimhne ann an Tolm

Mar phàirt den chomharrachadh dhan 100 bliadhna bho thachair tubaist na h-Iolaire, chaidh cur ris a' carragh-chuimhne ann an Tolm.

Fo stiùir Ruairidh Mhoirich, tha luchd-ealain air a bhith ag obair airson ruideigin a chruthachadh a dh' obraicheadh còmhla ris a' carragh-chuimhne a bh' ann mar thà.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.