Atharrachadh na sìde: Dè th' ann

Fad na seachdain seo, tha sinn gu bhith a' beachdachadh air atharrachadh na sìde - na h-adhbharan air a shon, a’ bhuaidh a th' aige oirnn, agus na ghabhas dèanamh, ma thèid sgath idir, airson stad a chur air.

Tha sinn a' tòiseachadh le sùil air dè dìreach a th' ann an atharrachadh na sìde.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris