Atharrachadh na sìde: Iomairtean

Tha An Là air a bhith a' coimhead air atharrachadh na sìde - agus a’ bhuaidh a th' aige air mac an duine, fad na seachdain seo.

Anns an aithris seo, 's iad na h-iomairtean a tha a' dol gus feuchainn ris a' chùis a cheartachadh - ma ghabhas sin dèanamh idir-- a tha fon phrosbaig.