Caley sa Chupa 's County a' call

Bha Derek MacIlleathain am measg na bha a' dèanamh mòr-ghàirdeachais oidhche Mhàirt.