Atharrachadh na sìde: Ola is cumhachd

Tha an aithris seo a' coimhead gu sònraichte air a' bhuaidh a th'aig gnìomhachas na h-ola air atharrachadh na gnàth-shìde, agus mar a tha Riaghaltas na h-Alba a' feuchainn ri dòighean cumhachd ùra a lorg.

Tha mòran den bheachd ge-tà gu bheil eaconomaidh na dùthcha fhathast a' crochadh air gnìomhachas na h-ola - mar a tha Anndra MacFhionghain ag aithris...

Air fhoillseachadh