25 bliadhna de Chaley Thistle Inbhir Nis

Là na Sàbaid, bidh 25 bliadhna ann bho choinnich bòrd-stiùiridh Chaley Thistle Inbhir Nis airson a' chiad turas.

Tron bhliadhna a tha romhainn, tha iad gu bhith a' comharrachadh na clach-mhìle sònraichte seo le grunn thachartasan, ann an oidhirp ìomhaigh a' chluba a thogail sa bhaile.

Tha Dòmhnall Angaidh Moireasdan a' toirt sùil air an sin agus air eachdraidh na sgioba.