Leasachadh ghoireasan aig Bodach an Stòir

Thòisich obair gus tuilleadh àiteachan-parcaidh a chur aig Bodach an Stòir san Eilean Sgitheanach. Tha planaichean ann cuideachd àiteachan parcaidh a bharrachd agus taighean beaga a thogail am-bliadhna. Seo is an àireamh a tha a' tadhal air an àite air a dhol suas gu mòr bho chionn goirid. Tha Comhairle na Gàidhealtachd dhen beachd gun do thadhail còrr is dà cheud mìle duine air an-uiridh. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.