Gleoc Gregory's Girl

Eil cuimhn' agaibh air a' ghleoc a bha san fhiolm Gregory's Girl? Bha an gleoc sin - aig aon àm - ann an seann stèisean rèile St Enoch ann an Glaschu. Tha e air a bhith ann an ionad bhùithtean ann an Comar nan Allt airson còrr is dà fhichead bliadhna a-nis. Ach le obair càraidh ga dheanamh air stèisean rèile Sràid na Banrìgh an-dràsta, nochd beachd connspaideach gum biodh e iomchaidh an gleoc a thoirt air ais a Ghlaschu. Tha barrachd aig Catriona NicFhionghuin.