Dè a-nise do dh'Alba?

Dè a-nise do dh'Alba is Ailig MacIllÌosa air obair a chall mar mhanaidsear na sgioba nàiseanta?

Bhuanaich Alba còig geamannan san dàrna linn aige mar mhanaidsear, ach chaill iad seachd, is mòran an dùil gun robh a bhith a' call 3-0 i ri Kazakhstan am measg nan geamannan a bu mhiosa aig Alba riamh.

Tha Ailean MacLeòid air a bhith a' trusadh bheachdan.