500 inneal defibrillator

Ruigidh an iomairt Lucky2BHere clach-mhìle air an t-seachdain-sa nuair a thèid an còig-ceudamh inneal defibrillator a thoirt do choimhearsnachd Albannach.

Ged a tha an iomairt air a bhith stèidhichte 'san Eilean Sgitheanach bho chaidh a chur air bhonn bho chionn còrr is deich bliadhna, tha iad a toirt treaneadh seachad air feadh na dùthcha. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.