CnES ag iarraidh air an riaghaltas bàtaichean ùra a cheannach

Dh'iarr Comhairle nan Eilean Siar a-rithist air Riaghaltas na h-Alba bàtaichean ùra a cheannach neo a thogail do Chaledonain Mac a' Bhriuthainn.

Tha am bàta ùr a thathar a' togail airson na slighe eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch na Madadh dà bhliadhna air dheireadh.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.