Plana son seann mhuilean a leasachadh

Tha plana gus seann mhuilean ann an Taigh Iain Ghròit a leasachadh air adhartas a dhèanamh.

Fhuair a' bhuidheann a tha os cionn na h-iomairt cha mhòr £350k gus an cuideachadh agus iad an dùil an togalach a chleachdadh mar ionad chultarail.

Tha Anndra MacFhionghain ag aithris.