'Dìnnear muirt' aig Fèis Leabhraichean Mhuile

Chaidh 'dìnnear muirt' a chumail ann am Muile mar phàirt spòrsail de dh'Fhèis Leabhraichean Thobar Mhoire.

Seo an dàrna bliadhna den fhèis, fad trì làithean, le bùithtean-obrach, òraidean agus cothrom coinneachadh ri ùghdaran.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich ann dhuinn.