Goireasan ùra Obar Dheathain air am fosgladh

Tha Sir Ailig Fearghasdan air ais ann an Obar Dheathain Diardaoin is e a' fosgladh hub spòrs coimhearsnachd 's goireasan ùra trèanaidh na Dons.

Chosg na goireasan ùra, a tha air an làraich far am bi stèideam ùr Obar Dheathainn, còrr is £10m.

Tha Coinneach MacMhathain, a bha na stiùiriche aig Pittodrie, is a fhuair ro-shealladh air na goireasan e fhèin, ag ràdh gun dèan iad feum mòr....