Ath-sgrùdadh air seirbheis ghoireasan Chomhairle na Gàidhealtachd

Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air seirbheis ghoireasan Chomhairle na Gàidhealtachd, agus mì-thoileachas am measg mòran choimhearsnachdan air mar a tha a' Chomhairle a' coimhead às dèidh phàircean agus chladhan.

Tha cuid de sgìrean air a bhith a' cleachdadh chompanaidhean prìobhaideach gus na cladhan aca a chumail sgiobalta.

Bheir an ath-sgrùdadh sùil air ciamar as urrainnear na seribhisean seo a leasachadh.