Cìsean Drochaid an Eilein Sgitheanaich

Bidh còig bliadhna deug ann a-màireach bho chaidh cur às dhan na cìsean air Drochaid an Eilein Sgitheanaich.

Bha iomairt mhòr, fad naoi bliadhna ann, mus deach cuir às dhan na cìsean.

Ach tha mì-thoileachas ann fhathast gu bheil eachdraidh eucoir aig feadhainnn a chaidh a dhiteadh 'son a bhith a' diùltadh a' chìs a phàigheadh.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.