Leabhraichean luachmhor

Thèid obair-leasachaidh a dhèanamh air an an leabhar-lann as sine ann an Alba.

Tha seo a' tighinn agus e air fhoillseachadh gum faigh leabhar-lann Inbhir Pheafraidh ceud mìle nòt mar phàirt de dh'Aonta Baile Thatha.

Tha an aithris seo aig Fionnlagh Cunniffe.