Cuirm FilmG

Chaidh duaisean bliadhnail FilmG a thoirt seachad ann an Glaschu air an deireadh-sheachdainn.

Seo an dàrna bliadhna deug bhon thòisich iad - 's iad ag amas air tàlantan cleasachd, sgrìobhaidh, stiùiridh, is eile a bhrosnachadh an lùib fiolm.

Bha am fear-naidheachd againne, Niall Bartlett, an làthair.