Cùrsa ùr tàillearachd ann an Leòdhas

Thòisich cùrsa tàillearachd aig Colaiste a' Chaisteil ann an Leòdhas.

Thathas an dòchas gun toir seo cothrom do dhaoine gnothachas a thòiseachadh dhaibh fhèin, agus gum bi e na bhun-stèidh airson gnìomhachas tàillearachd nas fharsainge anns na h-Eileanan Siar.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.