Ionad ùr do chloinn ann an cùram CNES

Dh'fhosgail ionad ùr do chloinn a th' ann an cùram Chomhairle nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh.

'B e Là Nàiseanta a' Chùraim a bh' ann Dihaoine agus chaidh bratach a chaidh a dhealbh leis a' chloinn a chur suas airson a' chiad turas.

Bha an tè-naidheachd Eilidh NicLeòid an làthair dhuinne.