Ross County aig 90 bliadhna de dh'aois

Tha Ross County a' comharrachadh gu bheil 90 bliadhna ann bho chaidh an club a stèidheachadh.

Thug e greis ge-tà mus d' fhuair iad a-steach gu Lìog na h-Alba - thachair sin ann an 1990.

Thèid togail a-nochd air cuirm shònraichte air na tha iad air a dhèanamh thuige seo, agus na tha iad am beachd a dhèanamh san ùine ri thighinn - chan ann a-mhàin taobh a-staigh a' chluba, ach anns a' choimhearsnachd cuideachd.

Tha tuilleadh aig Shona Nic a' Phiocair.

Air fhoillseachadh