Acadamaidh a' Mhòid

Chaidh Acadamaidh a' Mhòid a chur air bhog ann am baile Inbhir Nis.

Tha an acadamaidh ag amas air sgoilearan a tha ag ionnsachadh Gàidhlig mar an treas chànan aca.

Bha Eileen NicDhòmhnaill aig Bun-sgoil Baile an Fhraoich an Inbhir Nis far an deach an acadamaidh a chur air bhog gu h-oifigeil an-diugh.