Seanachas LGDT

Aig deireadh mìos eachdraidh LGDT+, chaidh spionnadh as ùr a chur air seann sgeulachdan Gàidhealach aig tachartas an Inbhir Nis.

Chruinnich sgioba de sgrìobhadairean agus cleasaichean òga bhon phodcast Stories of Scotland le an taisbeanadh Queer as Folktales, anns an do dh' ìnnse iad mun ghaol eadar maraiche agus selkie.

Chaidh Nicole Webber ann dhuinne.