Taighean-beaga Cheann Loch Iù

Shoirbhich le coimhearsnachd Ceann Loch Iù smachd fhaighinn air taighean-beaga poblach a bhaile bho Chomhairle na Gàidhealtachd.

Tha planaichean ann a-nis gus na goireasan a leasachadh.

Tha barrachd aig Fionnlagh Cunniffe.