Sùil air adhart gu Là Eadar-nàiseanta nam Ban

'S e "Gach aon airson co-ionnanachd" an teachdaireachd a bhios aig Là Eadar-nàiseanta nam Ban a thèid a chumail Didòmhnaich.

Anns na bliadhnaichean bhon a chaidh i an sàs ann an gnothaichean coimhearsnachd ann am Barraigh, tha Betty Nic an t-Saoir den bheachd gun tainig piseach air cothroman bhoireannach aig gach ìre.

Ach tha i cuideachd den bharail gu bheil tuilleadh ri dhèanamh.