CD ùr de dh'òrain Ghàidhlig

Chaidh CD ùr do dh'òrain Gàidhlig a tha freagarrach do chloinn, fhoillseachadh ann an Inbhir Nis Diciadain.

Tha an clàr ùr ''Seinnibh Còmhla Rinn'', a chaidh a chruthachadh le Tobar an Dualchais, cuideachd a' tighinn le leabhran do dhaoine òga.

Tha tuilleadh aig Eilidh NicAoidh.