Buidseat Comhairle na Gàidhealtachd

Dh'aontaich comhairlichean Comhairle na Gàidhealtachd cìs na comhairle àrdachadh 4.84%.

Thèid cuid den airgead a bharrachd a chleachdadh airson an leasachadh "as motha a-riamh" air pròiseactan rathaid an ùghdarrais ionadail.

Tha Nicole Webber ag aithris.