Puirt-adhair HIAL gus dùnadh do sheirbhisean àbhaisteach

Dh'innis Puirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean Earranta gum bi na puirt-adhair aca dùinte bho Dhidòmhnaich.

Tha seo air sàilleibh suidheachadh a' choronabhìorais.

Chaidh gealltainn ge-tà gum bi seirbhisean deatamach agus èiginneach ann fhathast.

Le tuilleadh, seo Ruairidh Rothach.