Ag eacarsaich anns an dachaigh

Mar dhòigh gus ar cuideachadh leis gun deach casg a chuir oirnn a thaobh cho tric sa 's urrainn dhuinn a dhol a-mach air chuairt tha boireannach air bhideo a chuir air-loidhne a tha ag amas air daoine a bhrosnachadh gus fuireach fut anns na dachaighean aca fhèin.

Bidh Robyn Low a' ruith agus a dol dhan gym an ìre mhath tric, ach leis nach tèid aice air sin a dhèanamh an dràsda, tha i a' deanamh beagan eacarsaich a-staigh.

Tha tuilleadh aig Ruairidh Alastair MacIllFhinnein.