Còisirean a' Choròna-Bhìoras

Tha ceist ann am bidh Mòd Nàiseanta ann am bliadhna air sgàths suidheachadh a' Choròna-Bhìorais.

Am-measg eile chan fhaod còisirean coinneachadh, ach tha cuid a-nis a' cur an eadar-lìon gu feum airson iad fhèin a chumail ceart.

Ged nach leig an teicneòlas le ghrunn dhaoine seinn air-loidhne aig an aon àm agus le feadhain eile a chluinntinn - gabhaidh rudan eile a dhèanamh.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.