1 às gach 3 a' seachnadh sgrùdadh 'son aillse broillich

Tha fhathast 3 bhoireannach a-mach às gach 10 ann an Alba a' seachnadh an sgrùdadh airson aillse broillich a rèir figearan ùra.

Tha seo a dh' aindeoin 's gun do dh' èirich an àireamh a chaidh ann anns na 3 bliadhna mu dheireadh airson a' chiad uair bho 2009.

Tha Annabel Nic'illinnein ag aithris.