Clubaichean air bhòtadh an aghaidh rannsachaidh

Bhòt clubaichean an SPFL an aghaidh rannsachadh neo-eisimeileach a dhèanamh air bhòt sa Ghiblein a thug an Championship, Lìog 1 agus Lìog 2 gu ceann.

Ghairm Rangers, Hearts agus an t-Sròn Reamhar Coinneimh Èigeannach a chaidh a chumail Dimàirt.

Tha Calum MacAmhlaidh ag aithris.