Obanvision

Ged nach tèid farpais Eurovision na bliadhna-sa a chumail an ath-oidhche mar a bha còir, tha daoine san Òban air an tachartas aca fhèin a chur air doigh.

Tha buidhean bho Ionad Achadh na Creige cho measail air an fharpais 's gun do stèidhich iad Obanvision - a tha a' gabhail àite air loidhne an dràsta fhèin.

Seo Andreas Wolff.