Comhairle mu bhith a' nighe ar làmhan

Tha iomadach bhideo air nochdadh sna beagan sheachdainnean a dh'fhalbh a thaobh mar as còir dhuinn ar làmhan a nighe.

Tha feadhainn aca nas fheàrr na feadhainn eile.

Mar eisimpleir, tha gu leòr a' fàgail às nach bu chòir dhuinn a bhith a' buntainn dhan tap, às dèidh dhuinn ar làmhan a nighe.

Seo Andreas Wolff.