Là Chuantan na Cruinne

'S e an-diugh Là Chuantan na Cruinne.

Tha luchd-saidheans ann an Canada air faighinn a-mach gun tàinig lùghdachadh susbainteach air fuaimean sa mhuir ri linn an Lockdown.

Tha fuaimean cudromach do bheathaichean-mara de ghach seòrsa mar mheadhan conaltraidh.

Air taobh siar na h-Alba tha luchd-saidheans iad fhèin a' rannsachadh na buaidhe a tha sàmhchar a' toirt air na cuantan.

Seo Andreas Wolff.