Dealbhan airson luchd-obrach meadaigeach

Tha tè-ealain air a' Ghàidhealtachd air portraidean a dhealbh de luchd-obrach medigeach agus luchd-obrach cùraim, mar dhoigh gus moladh a' dheanamh orra airson an cuid obrach tro staing a choronabhiorais.

Tha Ann Vastano air còrr is deich thar fhichead dealbh a' dhèanamh agus am foillseachadh air loidhne, ach tha i an dòchas an taisbeanadh agus a h-uile duine a thoirt còmhla nuair a bhios e comasach a' dheanamh.