Bodaich-ròcais an Eilein Dhuibh

'S iomadh rud air a bheil an t-Eilean Dubh ainmeil ach, bho chionn goirid, tha rudeigin eile air aire dhaoine a ghlacadh.

Tha coimhearsnachd na sgìre air a bhith trang a' togail bhodaich-ròcais agus gan taisbeanadh taobh a-muigh nan taighean aca.

Chaidh Cara Coburn a-mach a thoirt sùil orra.