A-staigh

John Murdo agus Dòmhnall Eòghainn ag innse mar a tha iad a' dèiligeadh ri na dùbhlain 'a-staigh' ri linn a' Choròna-Bhìorais.