Agallamh le Ùisdean Robasdan

A rèir Ùisdean Robasdain, thathar a' feitheamh air dearbhadh fhathast bho Riaghaltas na h-Alba air dè cho anmoch 's a bhios na bàtaichean-aiseag ùra aig CalMac.

Nam biodh e cho fad ri trì bliadhna eile, thuirt e gum biodh sin gu math draghail dhaibh anns na h-Eileanan an Iar.