Leasachadh Inbhir Ùige

Chuir luchd-gnìomhachais agus muinntir Inbhir Ùige fàilte air obair a tha san amharc gus coltas nas fheàrr a thoirt air a'phrìomh shràid anns a' bhaile.

Tha a' bhuidheann Sustrans a'sireadh bheachdan dhaoine air na planaichean aca.

Am measg eile, tha iad a' moladh prìomhachas a thoirt do luchd-coiseachd agus baidhseagal agus ceangal nas fhollaisiche a dhèanamh le dualchas Inbhir Ùige.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.