Seachdain nam freshers

Tòisichidh seachdain nam freshers ann am feadhainn de dh'oilthighean na h-Alba ann am beagan làithean.

Ach 's e saoghal gu math eadar-dhealaichte a tha a' feitheamh air oileanaich ùra am bliadhna, leis na cuingealachaidhean a tha an àite gus dèiligeadh ri Covid-19.

Tha Ruairidh MacIomhair air beachd fhaighinn bho thriùir oileanach ùr air thoiseach air an teirm ùir.