Dè th' ann am PCOS?

Tha an t-Sultain air a comharrachadh mar mhìos airson aire a thoirt do Pholycystic Ovarian Synrdrome no PCOS.

Le PCOS, chan eil hòrmonan boireannaich cothromaichte mar bu chòir agus tha sin a' toirt buaidh air a h-ugh-lainn.

Chan eil fios le cinnt dè tha ag adhbharrachadh seo ach dh' fhaodadh e a thighinn am follais ann am iomadach dòigh agus 's e an duilgheadas hòrmon as cumanta am measg bhoireannach.

Tha Annabel Nic'illinnein ag aithris.